Worldwide Murrplastik Distributor

Murrplastik Part Number Description MPQ
86401834 WGO 5/5-5 green, LF 1100 pcs.
86401836 WGO 5/5-5 blue 1100 pcs.
86401838 WGO 5/5-5 orange 1100 pcs.
86401840 BEC 5/5-5 white 1100 pcs.
86401841 BEC 5/5-5 yellow 1100 pcs.
86401842 BEC 5/5-5 blue 1100 pcs.
86401843 BEC 5/5-5 orange 1100 pcs.
86401844 BEC 5/5-5 red 1100 pcs.
86401845 BEC 5/5-5 green 1100 pcs.
86402004 KAB 5/5,4-5 1430 pcs.
86402006 KAB 5/9-5 1400 pcs.
86402008 KAB 5/12-5 1400 pcs.
86402010 KAB 6/9-6 1000 pcs.
86402012 KAB 6/12-6 1000 pcs.
86402014 KAB 6/12 1000 pcs.
86402016 KAB 8/9-8 1040 pcs.
86402018 KAB 8/12-8 1040 pcs.
86402022 KAB 6/10-6 1000 pcs.
86402210 KS 5/10 1000 pcs.
86402610 KET 5/10-5 1428 pcs.
86402612 KET SNK 5/12-5 2000 pcs.
86402620 KET 6/10-6 2016 pcs.
86402622 KET SNK 6/12-6 1500 pcs.
86402630 KET 8/10-8 1512 pcs.
86402632 KET SNK 8/12-8 1000 pcs.
86402800 B+R 12x3,3 white 675 pcs.
86402802 B+R 12x3,3 red 675 pcs.
86402804 B+R 12x3,3 blue 675 pcs.
86402810 B+R 12x6,7 GM white 675 pcs.
86403001 CAB 5/10 1008 pcs.
86411210 KSR D20-3,5 white 120 pcs.
86411212 KSR D20-4,2 white 120 pcs.
86411214 KSR D25-3,5 white 120 pcs.
86411216 KSR D25-4,2 white 120 pcs.
86411218 KSR D30-3,5 white 90 pcs.
86411220 KSR D30-4,2 white 90 pcs.
86411222 KSR D20-3,5 grey 120 pcs.
86411224 KSR D20-4,2 grey 120 pcs.
86411226 KSR D25-3,5 grey 120 pcs.
86411228 KSR D25-4,2 grey 120 pcs.
86411230 KSR D30-3,5 grey 90 pcs.
86411232 KSR D30-4,2 grey 90 pcs.
86421006 KSS 10x8 ASI white 800 pcs.
86421008 KSS 10x8 ASI pastell-trkis 800 pcs.
86421009 KSS/PC 20x9 pastell-trkis 380 pcs.
86421010 KSS 20x9 380 pcs.
86421011 KSS 20x9 yellow 380 pcs.
86421012 KSA 380 pcs.
86421014 KTE 21x8 340 pcs.
86421016 KSP 17x10 750 pcs.
86421018 KTE 17x8 340 pcs.
86421020 ABB 17x9 384 pcs.
86421021 ABB 17x9 pastell-trkis 384 pcs.
86421022 KLG 5/10 1024 pcs.
86421024 KSO 11x9 1400 pcs.
86421026 KSO 15x9 1400 pcs.
86421027 KSO 15x9 yellow 1400 pcs.
86421028 KSO 20x9 680 pcs.
86421030 KSO 20x9 red 680 pcs.
86421034 KSK 11x9 1400 pcs.
86421035 KSK 11x9 yellow 1400 pcs.
86421036 KSK 15x9 1400 pcs.
86421038 KSK 20x9 680 pcs.
86421039 KSK 11x9 red, klebbar 1400 pcs.
86421040 KSZ 20x7 100 pcs.
86421045 KSK 35x9 white 360 pcs.
86421047 KSK 35x9 yellow 360 pcs.
86421049 KSK 35x9 red 360 pcs.
86421051 KSK 70x9 white 330 pcs.
86421052 KES 20x8, white 380 pcs.
86421053 KSK 70x9 yellow 330 pcs.
86421054 KPF 18,5x8 480 pcs.
86421055 KSK 70x9 red 330 pcs.
86421058 KES 20x8 yellow 380 pcs.
86421060 KSL 12x9 380 pcs.
86421062 KSL 20x9 380 pcs.
86421064 KSO 35x9 white 360 pcs.
86421070 KMO 17,5x8 720 pcs.
86421080 KSO 20x9 yellow 680 pcs.
86421082 KSO 70x9 330 pcs.
86421088 KSK 20x9 yellow 680 pcs.
86421090 KDL/E Kennzeichenschild white 100 pcs.
86421092 KSK 5x15 white 1024 pcs.
86421093 KSK 6x15 white 1024 pcs.
86421094 KSK 5x15 yellow 1024 pcs.
86421095 KSK 6x15 yellow 1024 pcs.
86441010 BT 15/27 250 pcs.
86441012 BT 15/49 250 pcs.
86441014 BT 15/67 250 pcs.
86441016 BTK 22,5  22 250 pcs.
86441210 BTK 15/27 250 pcs.
86441212 BTK 15/49 250 pcs.
86441214 BTK 15/67 250 pcs.
86441410 TA 15/27 480 pcs.
86441412 TA 15/49 240 pcs.
86441414 TA 15/67 120 pcs.
86441418 TA 8/26,5 480 pcs.
86441420 TA 27/12,5 216 pcs.
86441422 TA 27/18 transparent 180 pcs.
86441424 TA 27/27 transparent 108 pcs.
86442016 BT Harmony ZB4 250 pcs.
86442018 BT 22,5 - 8x26,5 250 pcs.
86442020 BMA 22,5mm Standard, black 50 pcs.
86442022 BMA 22,5mm Harmony 50 pcs.
86442024 BMA 30mm USA Standard, black 50 pcs.
86442026 BT-SR 8x26,5 black 10 pcs.
86442028 BT-SR 27x12,5 black 10 pcs.
86442030 BT-SR 27x18 black 10 pcs.
86442032 BT-SR 27x27 black 10 pcs.
86442034 BT-SR 15x27 black 10 pcs.
86442042 BT-SR 27x18 Harmony 10 pcs.
86464010 TS 95x75 Set komplett 10 pcs.
86464012 KS 95x75 white 20 pcs.
86464014 TA 95x75 10 pcs.
86464016 KSK 95x75 white 20 pcs.
86464020 TS 75x50 komplett 10 pcs.
86464022 KS 75x50 white 20 pcs.
86464024 TA 75x50 10 pcs.
86492300 TEP/S 45x40 Polyester-Etikett, yellow 1500 pcs.
86494112 M21-500-499(MP-12,7x4,8m-I) 1 pcs.
86494126 M21-750-595-RD(MP-19,05x6,4m-E) 1 pcs.
86494128 M21-125-C-342(MP-5,97x2,13m-D) 1 pcs.
86494130 M21-187-C-342(MP-8,51x2,13m-D) 1 pcs.
86494132 M21-250-C-342(MP-11,15x2,13m-D) 1 pcs.
86494134 M21-375-C-342(MP-16,38x2,13m-D) 1 pcs.
86494136 M21-750-427-(MP-19,05x4,26m-E) 1 pcs.
86494138 M21-1000-427(MP-25,4x4,26m-E) 1 pcs.
86494140 B-M21-1250-427(MP-30,48x4,26m-E) 1 pcs.
86494142 M21-1500-427 (MP-38,1x4,26m-E) 1 pcs.
86494144 M21-375-499-TB(MP-9,53x4,8m-I) 1 pcs.
86494146 M21-500-499-TB(MP-12,7x4,8m-l) 1 pcs.
86494201 X-7-422(ID-12,7x12,7-350A) 1 pcs.
86494202 X-132-422(ID-31,75x38,10-250A) 1 pcs.
86494203 B-X-162-499(ID-12,70x38,10-165I) 1 pcs.
86494204 X-30-499(ID-38,10x19,05-300I) 1 pcs.
86494205 X-30-428-SV-BK(ID-38,1x19,05-325C) 1 pcs.
86494206 XC-475-422(ID-12,07x9,14m-A) 1 pcs.
86494207 XC-625-422(ID-15,88x7,32m-A) 1 pcs.
86494208 XF-151-499(ID-25,40x25,40-115I) 1 pcs.
86494209 XF-152-499(ID-12,70x38,10-200I) 1 pcs.
86494211 XSL-21-427(25,4x63,5-100E) 1 pcs.
86494212 XSL-21-427-YL-BK(ID-25,4x63,5-100E) 1 pcs.
86494213 XSL-32-427(ID-38,1x38,1-225E) 1 pcs.
86494215 XSL-31-427-YL-BK(ID-25,4x38,1-250E) 1 pcs.
86494216 XSL-103-427(ID-25,4x31,75-250E) 1 pcs.
86494217 XSL-19-427(ID-25,4x25,4-250E) 1 pcs.
86494218 XSL-18-427(ID-19,05x25,4-250E) 1 pcs.
86494219 X-30-422(ID-38,1x19,05-20A) 1 pcs.
86494220 X-19-422(ID-25,4x25,4-250A) 1 pcs.
86494221 X-29-422(ID-38,1x12,7-500A) 1 pcs.
86494222 X-17-422(ID-25,4x12,7-500A) 1 pcs.
86494223 XC-1000-422(ID-25,4x9,14m-A) 1 pcs.
86494224 XC-500-422(ID-12,7x9,14m-A) 1 pcs.
86494226 X-84-499(ID-22,86x12,7-250I) 1 pcs.
86494227 X-11-499(ID-19,05x12,7-250I) 1 pcs.
86494228 X-20-483(ID-50,8x25,4-100A) 1 pcs.
86494229 X-61-483(ID-50,8x12,7-100A) 1 pcs.
86494230 X-17-483(ID-25,4x12,7-500-A) 1 pcs.
86494231 X-20-428-SV-BK(ID-50,8x25,4-100C) 1 pcs.
86494232 X-29-428-SV-BK(ID-38,1x12,7-450C) 1 pcs.
86494233 X-24-428-SVBB-BK(ID-28,7x12,7-450C) 1 pcs.
86494235 XPS-125-1(ID-25,78x5,96-100D) 1 pcs.
86494236 XPS-125-CONT(ID-5,96x2,44m-D) 1 pcs.
86494237 XPS-251-CONT-YL-BK(ID-5,96x2,44m-D) 1 pcs.
86494238 XPS-187-1(ID-25,78x8,5-100D) 1 pcs.
86494239 XPS-187-CONT(ID-8,5x2,44m-D) 1 pcs.
86494240 XPS-187-CONT-YL-BK(ID-8,5x2,44m-D) 1 pcs.
86494242 XPS-250-CONT(ID-11,15x3,65m-D) 1 pcs.
86494243 XPS-250-CONT-YL-BK(ID-11,15x3,65m-D) 1 pcs.
86494244 XC-500-595-WT-BK(ID-12,7x9,14m-E) 1 pcs.
86494245 XC-500-595-YL-BK(ID-12,7x9,14m-E) 1 pcs.
86494246 XC-500-595-RD-WT(ID-12,7x9,14m-E) 1 pcs.
86494247 XC-1000-595-WT-BK(ID-25,4x9,14m-E) 1 pcs.
86494248 XC-1000-595-YL-BK(ID-25,4x9,14m-E) 1 pcs.
86494249 XC-1000-595-RD-WT(ID-25,4xx9,14m-E) 1 pcs.
86494251 XC-1500-595-YL-BK(ID-38,1x9,14m-E) 1 pcs.
86494252 XC-1500-595-RD-WR(ID-38,1x9,14m-E) 1 pcs.
86511000 ECP-Premium-11x6 yellow 10000 pcs.
86511001 ECP-Premium-11x9 yellow 10000 pcs.
86511002 ECP-Premium-15x6 yellow 10000 pcs.
86511003 ECP-Premium-18x6 yellow 10000 pcs.
86511004 ECP-Premium-18x9 yellow 10000 pcs.
86511005 ECP-Premium-27x12,5 yellow 5000 pcs.
86511006 ECP-Premium-27x17,5 yellow 5000 pcs.
86511007 ECP-Premium-27x27 yellow 2500 pcs.
86511008 ECP-Premium-22x22 yellow 2500 pcs.
86511011 ECP-Premium-60x40 yellow 1500 pcs.
86511012 ECP-Premium-90x60 yellow 1500 pcs.
86511013 ECP-Premium-100x150 yellow 500 pcs.
86511014 ECP-Premium-20x8 yellow 10000 pcs.
86511100 ECP-Premium-11x6 white 10000 pcs.
86511101 ECP-Premium-11x9 white 10000 pcs.
86511102 ECP-Premium-15x6 white 10000 pcs.
86511103 ECP-Premium-18x6 white 10000 pcs.
86511104 ECP-Premium-18x9 white 10000 pcs.
86511105 ECP-Premium-27x12,5 WS 5000 pcs.
86511106 ECP-Premium-27x17,5 WS 5000 pcs.
86511107 ECP-Premium-27x27 WS 2500 pcs.
86511108 ECP-Premium-22x22 white 2500 pcs.
86511111 ECP-Premium-60x40 white 1500 pcs.
86511112 ECP-Premium-90x60 white 1500 pcs.
86511113 ECP-Premium-100x150 white 500 pcs.
86511114 ECP-Premium-20x8 white 10000 pcs.
86511200 ECP-Premium-11x6 silver 10000 pcs.
86511201 ECP-Premium-11x9 silver 10000 pcs.
86511202 ECP-Premium-15x6 silver 10000 pcs.
86511203 ECP-Premium-18x6 silver 10000 pcs.
86511204 ECP-Premium-18x9 silver 10000 pcs.
86511205 ECP-Premium-27x12,5 silver 5000 pcs.
86511206 ECP-Premium-27x17,5 silver 5000 pcs.
86511207 ECP-Premium-27x27 silver 2500 pcs.
86511208 ECP-Premium-22x22 silver 2500 pcs.
86511211 ECP-Premium-60x40 silver 1500 pcs.
86511212 ECP-Premium-90x60 silver 1500 pcs.
86511213 ECP-Premium-100x150 silver 500 pcs.
86511214 ECP-Premium-20x8 silver 10000 pcs.
86511500 ECP-ECO-11x6 yellow 10000 pcs.
86511501 ECP-ECO-11x9 yellow 10000 pcs.
86511502 ECP-ECO-15x6 yellow 10000 pcs.
86511503 ECP-ECO-18x6 yellow 10000 pcs.
86511504 ECP-ECO-18x9 yellow 10000 pcs.
86511505 ECP-ECO-27x12,5 yellow 10000 pcs.
86511506 ECP-ECO-27x17,5 yellow 10000 pcs.
86511507 ECP-ECO-27x27 yellow 10000 pcs.
86511508 ECP-ECO-22x22 yellow 10000 pcs.
86511511 ECP-ECO-60x40 yellow 2000 pcs.
86511512 ECP-ECO-90x60 yellow 1500 pcs.
86511513 ECP-ECO-100x150 yellow 600 pcs.
86511600 ECP-ECO-11x6 white 10000 pcs.
86511601 ECP-ECO-11x9 white 10000 pcs.
86511602 ECP-ECO-15x6 white 10000 pcs.
86511603 ECP-ECO-18x6 white 10000 pcs.
86511604 ECP-ECO-18x9 white 10000 pcs.
86511605 ECP-ECO-27x12,5 white 10000 pcs.
86511606 ECP-ECO-27x17,5 white 10000 pcs.
86511607 ECP-ECO-27x27 white 10000 pcs.
86511608 ECP-ECO-22x22 white 10000 pcs.
86511611 ECP-ECO-60x40 white 2000 pcs.
86511612 ECP-ECO-90x60 white 1500 pcs.
86511613 ECP-ECO-100x150 white 600 pcs.
86511700 ECP-ECO-11x6 silver 10000 pcs.
86511701 ECP-ECO-11x9 silver 10000 pcs.
86511702 ECP-ECO-15x6 silver 10000 pcs.
86511703 ECP-ECO-18x6 silver 10000 pcs.
86511704 ECP-ECO-18x9 silver 10000 pcs.
86511705 ECP-ECO-27x12,5 silver 10000 pcs.
86511706 ECP-ECO-27x17,5 silver 10000 pcs.
86511707 ECP-ECO-27x27 silver 10000 pcs.
86511708 ECP-ECO-22x22 silver 10000 pcs.
86511711 ECP-ECO-60x40 silver 2000 pcs.
86511712 ECP-ECO-90x60 silver 1500 pcs.
86511713 ECP-ECO-100x150 silver 600 pcs.
86511750 ECP-ECO-100mm ETI, SI-100m, si 100 meter
86511751 ECP-ECO-50mm ETI, SI-100m, si 100 meter
86513000 KCE-ECO 4x12 white 10000 pcs.
86513001 KCE-ECO 4x18 white 10000 pcs.
86513002 KCE-ECO 4x23 white 10000 pcs.
86513003 KCE-ECO 4x30 white 10000 pcs.
86513100 KCK-ECO 102x6,2 white 1000 pcs.
86513101 KCK-ECO 102x10 white 1000 pcs.
86513200 KCT-ECO 22x22 white 900 pcs.
86513201 KCT-ECO 27x12,5 white 900 pcs.
86513202 KCT-ECO 27x15 white 900 pcs.
86513203 KCT-ECO 27x18 white 900 pcs.
86513204 KCT-ECO 27x27 white 900 pcs.
86513250 KCT-ECO 22x22 silver 900 pcs.
86513251 KCT-ECO 27x12,5 silver 900 pcs.
86513252 KCT-ECO 27x15 silver 900 pcs.
86513253 KCT-ECO 27x18 silver 900 pcs.
86513254 KCT-ECO 27x27 silver 900 pcs.
86513300 KCM-ECO 75x15 white 1000 pcs.
86513301 KCM-ECO 60x12 white 1000 pcs.
86513350 KCM-ECO 75x15 yellow 1000 pcs.
86513351 KCM-ECO 60x12 yellow 1000 pcs.
86513400 KCL-ECO 28x5,5 - 0,75-2,4 white 3000 pcs.
86513401 KCL-ECO 34x6,5 - 2,0-3,5 white 3000 pcs.
86513402 KCL-ECO 38x7,5 - 3,0-4,5 white 3000 pcs.
86513403 KCL-ECO 39x8,5 - 4,0-5,5 white 3000 pcs.
86513404 KCL-ECO 47x10 - 5,0-7,0 white 3000 pcs.
86513450 KCL-ECO 28x5,5 - 0,75-2,4 yellow 3000 pcs.
86513451 KCL-ECO 34x6,5 - 2,0-3,5 yellow 3000 pcs.
86513452 KCL-ECO 38x7,5 - 3,0-4,5 yellow 3000 pcs.
86513453 KCL-ECO 39x8,5 - 4,0-5,5 yellow 3000 pcs.
86513454 KCL-ECO 47x10 - 5,0-7,0 yellow 3000 pcs.
86513500 KCB-ECO 23,5x19 white 2000 pcs.
86513501 KCB-ECO 35x26 white 2000 pcs.
86513550 KCB-ECO 23,5x19 yellow 2000 pcs.
86513551 KCB-ECO 35x26 yellow 2000 pcs.
86513600 KCS-ECO 12,9 - 15m white 15 meter
86513601 KCS-ECO 17,5 - 15m white 15 meter
86513602 KCS-ECO 22,9 - 15m white 15 meter
86513603 KCS-ECO 25,5 - 15m white 15 meter
86513610 KCS-ECO 12,9 - 15m yellow 15 meter
86513611 KCS-ECO 17,5 - 15m yellow 15 meter
86513612 KCS-ECO 22,9 - 15m yellow 15 meter
86513613 KCS-ECO 25,5 - 15m yellow 15 meter
86513620 KCS-ECO 12,9 - 15m pastelltrkis 15 meter
86513621 KCS-ECO 17,5 - 15m pastelltrkis 15 meter
86513622 KCS-ECO 22,9 - 15m pastelltrkis 15 meter
86513623 KCS-ECO 25,5 - 15m pastelltrkis 15 meter
86531100 ST-BT-H 20/12-3,2 SCHRUMPFSCH,white-2000 2000 pcs.
86531101 ST-BT-H 20/12-4,8 SCHRUMPFSCH,white-2000 2000 pcs.
86531102 ST-BT-H 20/12-12,7 SCHRUMPFSCH,white-1000 1000 pcs.
86531103 ST-BT-H 20/12-25,4 SCHRUMPFSCH,white-600 600 pcs.
86531150 ST-BT-H 32-3,2 white 2000 2000 pcs.
86531151 ST-BT-H 32-4,8 white 2000 2000 pcs.
86531152 ST-BT-H 32-12,7 white 1000 1000 pcs.
86531153 ST-BT-H 32-25,4 white 600 600 pcs.
86531200 ST-ECO16-2,4 white 4000 4000 pcs.
86531201 ST-ECO16-3,2 white 4000 4000 pcs.
86531202 ST-ECO16-4,8 white 4000 4000 pcs.
86531203 ST-ECO32-2,4 white 2000 2000 pcs.
86531204 ST-ECO32-3,2 white 2000 2000 pcs.
86531205 ST-ECO32-4,8 white 2000 2000 pcs.
86531206 ST-ECO32-6,4 white 2000 2000 pcs.
86531207 ST-ECO32-9,5 white 1000 1000 pcs.
86531208 ST-ECO64-2,4 white 1000 1000 pcs.
86531209 ST-ECO64-3,2 white 1000 1000 pcs.
86531210 ST-ECO64-4,8 white 1000 1000 pcs.
86531211 ST-ECO64-6,4 white 1000 1000 pcs.
86531212 ST-ECO64-9,5 white 500 500 pcs.
86531213 ST-ECO64-12,7 white 500 500 pcs.
86531214 ST-ECO64-19,1 white 500 500 pcs.
86531215 ST-ECO64-25,4 white 300 300 pcs.
86531216 ST-ECO64-38,1 white 100 100 pcs.
86531300 ST-ECO-4,8 white 12m 12 meter
86531301 ST-ECO-6,4 white 12m 12 meter
86531302 ST-ECO-9,5 white 12m 12 meter
86531303 ST-ECO-12,7 white 12m 12 meter
86531304 ST-ECO-19,1 white 9m 9 meter
86531305 ST-ECO-25,4 white 9m 9 meter
86531306 ST-ECO-38,1 white 9m 9 meter
86531310 ST-ECO-9,5 white 100m 100 meter
86532100 ST-BT-H 20/12-3,2 SCHRUMPFSCH,yellow-2000 2000 pcs.
86532101 ST-BT-H 20/12-4,8 SCHRUMPFSCH,yellow-2000 2000 pcs.
86532102 ST-BT-H 20/12-12,7 SCHRUMPFSCH,yellow-1000 1000 pcs.
86532103 ST-BT-H 20/12-25,4 SCHRUMPFSCH,yellow-600 600 pcs.
86532150 ST-BT-H 32-3,2 yellow 2000 2000 pcs.
86532151 ST-BT-H 32-4,8 yellow 2000 2000 pcs.
86532152 ST-BT-H 32-12,7 yellow 1000 1000 pcs.
86532153 ST-BT-H 32-25,4 yellow 600 600 pcs.
86532200 ST-ECO16-2,4 yellow 4000 4000 pcs.
86532201 ST-ECO16-3,2 yellow 4000 4000 pcs.
86532202 ST-ECO16-4,8 yellow 4000 4000 pcs.
86532203 ST-ECO32-2,4 yellow 2000 2000 pcs.
86532204 ST-ECO32-3,2 yellow 2000 2000 pcs.
86532205 ST-ECO32-4,8 yellow 2000 2000 pcs.
86532206 ST-ECO32-6,4 yellow 2000 2000 pcs.
86532207 ST-ECO32-9,5 yellow 1000 1000 pcs.
86532208 ST-ECO64-2,4 yellow 1000 1000 pcs.
86532209 ST-ECO64-3,2 yellow 1000 1000 pcs.
86532210 ST-ECO64-4,8 yellow 1000 1000 pcs.
86532211 ST-ECO64-6,4 yellow 1000 1000 pcs.
86532212 ST-ECO64-9,5 yellow 500 500 pcs.
86532213 ST-ECO64-12,7 yellow 500 500 pcs.
86532214 ST-ECO64-19,1 yellow 500 500 pcs.
86532215 ST-ECO64-25,4 yellow 300 300 pcs.
86532216 ST-ECO64-38,1 yellow 100 100 pcs.
86532300 ST-ECO-4,8 yellow 12m 12 meter
86532301 ST-ECO-6,4 yellow 12m 12 meter
86532302 ST-ECO-9,5 yellow 12m 12 meter
86532303 ST-ECO-12,7 yellow 12m 12 meter
86532304 ST-ECO-19,1 yellow 9m 9 meter
86532305 ST-ECO-25,4 yellow 9m 9 meter
86532306 ST-ECO-38,1 yellow 9m 9 meter
86532310 ST-ECO-4,8 yellow 100m 100 meter
86532311 ST-ECO-6,4 yellow 100m 100 meter
86532312 ST-ECO-9,5 yellow 100m 100 meter
86532313 ST-ECO-12,7 yellow 100m 100 meter
86533300 ST-BT-H 2,4 white 22m 22 meter
86533301 ST-BT-H 3,2 white 22m 22 meter
86533302 ST-BT-H 4,8 white 22m 22 meter
86561228 ELW 15x6R, white 3740 pcs.
86561240 ELO d=17,9mm 960 pcs.
86561241 ELO D=18,8 3SB Taster 700 pcs.
86561244 ELW 27x12,5R 960 pcs.
86561246 ELW 27x27R 960 pcs.
86561248 ELW 22x22R 1050 pcs.
86561260 ELO perf. 103,50x22,85 SiemensSPS S7 160 pcs.
86561261 ELO perf. 110x75 40 pcs.
86561262 ELO perf. 103,50x17,45 SiemensSPS S7 200 pcs.
86561263 ELO perf. 95x55 100 pcs.
86561264 ELO perf. 50,00x12,85 Siemens SPS S7 700 pcs.
86561266 ELO perf. 50x25,5 Siemens SPS S7 350 pcs.
86561267 ELO perf. 28x17,5 Siemens SPS S7 1120 pcs.
86561268 ELO perf. 27,50x12,85 Siemens SPS S7 1260 pcs.
86561620 EDG 18x9 yellow 9600 pcs.
86561630 EDG 15x10 yellow 3360 pcs.
86561820 EL PT 19x6R 3060 pcs.
86562014 ELG 19x6R yellow 3060 pcs.
86562016 ELG 19x8R yellow 2700 pcs.
86562018 ELG 11x9R yellow 4000 pcs.
86562020 ELG 64x34R yellow 240 pcs.
86562022 ELG 15x6R yellow 3740 pcs.
86562450 ESL 20x12R 1560 pcs.
86562452 ESL 35x17R 1400 pcs.
86562454 ESL 56x21R 800 pcs.
86562456 ESL 93x31R 300 pcs.
86562458 ESL 140x47R 200 pcs.
86562460 ESL 56x21R Etikett, yellow 800 pcs.
86563002 ELF 120x120 SI/SW 100 pcs.
86563050 ELF 120x120 SW/WS 100 pcs.
86563051 ELF/T 120x120 SW/WS 100 pcs.
86601060 ACS Gold Studio Software 1 pcs.
86621023 GPU A4 Grundplatter Plotter MVPS G3 1 pcs.
86621026 GPU A3 Grundplatte MVPS G3 1 pcs.
86621260 Aluoxid 100 ml 1 pcs.
86621262 Schmierstoff Alu-N 1000ml 1 pcs.
86621430 UV-Schutzlack 1 pcs.
86621490 Tusche-Einweg-Stift MP-IPC 0,18 1 pcs.
86621492 Tusche-Einweg-Stift MP-IPC 0,25 1 pcs.
86621494 Tusche-Einweg-Stift MP-IPC 0,35 1 pcs.
86622060 Gravieroption Absaugeinheit G3 VC 1 pcs.
86622068 mp-PM A3 Set 1 pcs.
86622070 mp-PM A3 System 1 pcs.
86622072 mp-PM Basic Set 1 pcs.
86622074 mp-PM Basic System 1 pcs.
86622075 mp-EM Opt. 1 pcs.
86622078 MP-PM Basic / MGS 50 Alu-Case 1 pcs.
86624110 mp-LM 1 1 pcs.
86624118 MP-LM Laser Absaugung extern 1 pcs.
86624122 mp-LM 1 Alu-Trolley 1 pcs.
86624123 MP-LM F 1 pcs.
86624124 MP-LM F Ersatz Filter 1 pcs.
86624125 MP-LM Tr„gerplatte / HF ALU+V4A 5 pcs.
86624126 MP-LM Tr„gerplatte Set HF/Alu/V4A + Box 1 pcs.
86624127 MP-LM Tr„gerplatte / SK 5 pcs.
86624128 MP-LM Tr„gerplatte Set SK + Box 1 pcs.
86624130 mp-LM 3 1 pcs.
86624150 mp-LM 10 1 pcs.
86625121 Pictorý Tintenpatrone yellow 1 pcs.
86625122 Pictorý Tintenpatrone Vivid Magenta 1 pcs.
86625123 Pictorý Tintenpatrone mattblack 1 pcs.
86625124 Pictorý Tintenpatrone red 1 pcs.
86625125 Pictorý Tintenpatrone Orange 1 pcs.
86625126 Pictorý Tintenpatrone Fotoblack 1 pcs.
86625127 Pictorý Tintenpatrone Cyan 1 pcs.
86625130 Pictorý Leerpatrone Glossy 1 pcs.
86661033 GP 3-S Grundplatte 1 pcs.
86661034 GP 3-K Grundplatte, KSD 1 pcs.
86661035 GP 3-Q Grundplatte 1 pcs.
86661037 GP KDE 1 pcs.
86661712 Pavonis Spendevorrichtung 1 pcs.
86661715 Pavonis Ext. Rollenhalterung 3" Kern 1 pcs.
86661720 Pavonis THT-Drucker inkl. Cutter 1 pcs.
86661800 mp-TM A4+M 1 pcs.
86661801 mp-TM EOS1 1 pcs.
86661810 mp-TM Schneidemesser A4+M / XD4T 1 pcs.
86661811 mp-TM Perforationsmesser A4+M / XD4T 1 pcs.
86661820 mp-TM Schneidemesser EOS1 1 pcs.
86661830 mp-TM Ext.Abwickler fr 1"-Kern A4+M/EOS 1 pcs.
86662000 FB-ECO Farbband - 110mmX300m, sw 1 pcs.
86662001 FB-BT Farbband - 80mmx300m, black 1 pcs.
86662002 FB-BT Farbband - 40mmx300m, black 1 pcs.
86662003 FB-TM Label Farbband - 110mmX300m, sw 1 pcs.
86662004 FB-TM Label Farbband - 40mmX300m, sw 1 pcs.
86662100 FHW 40mmX300m Farbband Wachs/Harz, sw 300 meter
86691016 MVPS G3 (T)(XXL) Stifteinheit 1 pcs.
86691017 xy-Platine MVPS G3(T)(XXL), kein Tausch 1 pcs.
86721017 CAM-Serie Ersatzsaugschuh fr SF-170 1 pcs.
86721411 Isolationsgravierer D=0,6 40mm 1 pcs.
86721413 Isolationsgravierer VHM d=1,0 40mm 1 pcs.
86721424 Stichel 15ø VHM 0,2mm 1 pcs.
86721426 Stichel 15ø VHM 0,3mm 1 pcs.
86721428 Stichel 15ø VHM 0,4mm 1 pcs.
86721430 Stichel 15ø VHM 0,5mm 1 pcs.
86721432 Stichel 15ø VHM 0,7mm 1 pcs.
86721435 Stichel 36ø VHM 0,2mm 1 pcs.
86721436 Stichel 36ø VHM 0,3mm 1 pcs.
86721437 Stichel 36ø VHM 0,4mm 1 pcs.
86721438 Stichel 36ø VHM 0,5mm 1 pcs.
86721439 Stichel 36ø VHM 0,7mm 1 pcs.
86721440 Stichel 36ø VHM 1,0mm 1 pcs.
86721444 Stichel 60ø VHM 0,2mm 1 pcs.
86721446 Stichel 60ø VHM 0,3mm 1 pcs.
86721448 Stichel 60ø VHM 0,4mm 1 pcs.
86721450 Stichel 60ø VHM 0,5mm 1 pcs.
86721452 Stichel 60ø VHM 0,7mm 1 pcs.
86721454 Stichel 60ø VHM 1,0mm 1 pcs.
86721460 Gravierstichel-Set 10-teilig 1 pcs.
86721470 Gravierfr„ser 60ø VHM 0,2mm 1 pcs.
86721474 Gravierfr„ser 30ø VHM 0,5mm 1 pcs.
86721482 CAM-Einzahnfr„ser 3,0mm 1 pcs.
87121010 KDL/E 16/2 1 pcs.
87121011 KDL/E 16/4 1 pcs.
87121012 KDL/E 16/5 1 pcs.
87121014 KDL/E 16/8 1 pcs.
87121016 KDL/E 24/4 1 pcs.
87121018 KDL/E 24/7 1 pcs.
87121020 KDL/E 24/10 1 pcs.
87121210 KDT/ZE 3 10 pcs.
87121212 KDT/ZE 4 10 pcs.
87121214 KDT/ZE 5 10 pcs.
87121216 KDT/ZE 6 10 pcs.
87121218 KDT/ZE 7 10 pcs.
87121220 KDT/ZE 8 10 pcs.
87121222 KDT/ZE 9 10 pcs.
87121224 KDT/ZE 10 10 pcs.
87121226 KDT/ZE 11 10 pcs.
87121228 KDT/ZE 12 10 pcs.
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 

Send Requirement

submit
Folgende Felder bitte unberührt lassen!
Send Requirement