Worldwide Murrplastik Distributor

Murrplastik Part Number Description MPQ
87121230 KDT/ZE 13 10 pcs.
87121232 KDT/ZE 14 10 pcs.
87121234 KDT/ZE 15 10 pcs.
87121236 KDT/ZE 16 10 pcs.
87121238 KDT/ZE 17 10 pcs.
87121240 KDT/ZE 18 10 pcs.
87121242 KDT/ZE 19 10 pcs.
87121244 KDT/ZE 20 10 pcs.
87121246 KDT/ZE 21 10 pcs.
87121248 KDT/ZE 22 10 pcs.
87121250 KDT/ZE 23 10 pcs.
87121252 KDT/ZE 24 10 pcs.
87121254 KDT/ZE 25 10 pcs.
87121256 KDT/ZE 26 10 pcs.
87121258 KDT/ZE 27 10 pcs.
87121260 KDT/ZE 28 10 pcs.
87121262 KDT/ZE 29 10 pcs.
87121264 KDT/ZE 30 10 pcs.
87121266 BTK/E Blindtlle 10 pcs.
87121268 ATG/E Adaptertlle 10 pcs.
87121270 BTG/E Blindtlle 10 pcs.
87121272 KDT/VE 3-7 Variotlle 10 pcs.
87121274 KDT/VE 7-10 Variotlle 10 pcs.
87121280 KDT/ZE 2xASI Doppeltlle 10 pcs.
87121281 BST KDT/ZE ASI 10 pcs.
87121282 KDT/ZE ASI 10 pcs.
87121284 KDT/ZE 2x4 Doppeltlle 10 pcs.
87121286 KDT/ZE 2x5 Doppeltlle 10 pcs.
87121288 KDT/ZE 2x6 Doppeltlle 10 pcs.
87121290 KDT/ZE 2x7 Doppeltlle 10 pcs.
87121291 KDT/ZE 2x8 Doppeltlle 10 pcs.
87121292 KDT/ZE 4x2 Vierfachtlle 10 pcs.
87121293 KDT/ZE 4x3 Vierfachtlle 10 pcs.
87121294 KDT/ZE 4x4 Vierfachtlle 10 pcs.
87121295 KDT/ZE 4x5 Vierfachtlle 10 pcs.
87121296 KDT/ZE 4x6 Vierfachtlle 10 pcs.
87141002 KDL/D-R M50/4, black, Set 1 pcs.
87141010 KDL/D 24/12, black, Set 1 pcs.
87141012 KDL/C 24/12, black, Set 1 pcs.
87141013 KDL/D 24/3, black, Set 1 pcs.
87141014 KDL/D 24/4, black, Set 1 pcs.
87141016 KDL/C 24/4, black, Set 1 pcs.
87141018 KDL/D 24/8, black, Set 1 pcs.
87141020 KDL/C 24/8, black, Set 1 pcs.
87141022 KDL/D 24/9, black, Set 1 pcs.
87141024 KDL/C 24/9, black, Set 1 pcs.
87141026 KDL/D 16/8, black, Set 1 pcs.
87141028 KDL/C 16/8, black, Set 1 pcs.
87141030 KDL/D 16/7, black, Set 1 pcs.
87141032 KDL/C 16/7, black, Set 1 pcs.
87141033 KDL/D 16/2, black, Set 1 pcs.
87141034 KDL/D 16/3, black, Set 1 pcs.
87141036 KDL/C 16/3, black, Set 1 pcs.
87141038 KDL/D 10/6, black, Set 1 pcs.
87141039 KDL/D 10/2, black, Set 1 pcs.
87141040 KDL/C 10/6, black, Set 1 pcs.
87141041 KDL/C 10/2, black, Set 1 pcs.
87141042 KDL/D 10/5, black, Set 1 pcs.
87141043 KDL/C 10/5, black, Set 1 pcs.
87141044 KDL/D 6/4, black, Set 1 pcs.
87141046 KDL/C 6/4, black, Set 1 pcs.
87141048 KDL/D 1/6, black, Set 1 pcs.
87141050 KDL/C 24, black 1 pcs.
87141052 KDL/D 24, black 1 pcs.
87141054 KDB 24/12, black 1 pcs.
87141127 RAS 16/8 1 pcs.
87141210 KDT/X 02 12 pcs.
87141212 KDT/X 03 12 pcs.
87141214 KDT/X 04 12 pcs.
87141216 KDT/X 05 12 pcs.
87141218 KDT/X 06 12 pcs.
87141220 KDT/X 07 12 pcs.
87141222 KDT/X 08 12 pcs.
87141224 KDT/X 09 12 pcs.
87141226 KDT/X 10 12 pcs.
87141228 KDT/X 11 12 pcs.
87141230 KDT/X 12 4 pcs.
87141232 KDT/X 13 4 pcs.
87141234 KDT/X 14 4 pcs.
87141236 KDT/X 15 4 pcs.
87141238 KDT/X 19 4 pcs.
87141240 KDT/X 17 4 pcs.
87141242 KDT/X 18 4 pcs.
87141244 KDT/X 19 4 pcs.
87141246 KDT/X 20 4 pcs.
87141248 KDT/X 21 4 pcs.
87141250 KDT/X 22 4 pcs.
87141252 KDT/X 23 4 pcs.
87141254 KDT/X 24 4 pcs.
87141256 KDT/X 25 4 pcs.
87141258 KDT/X 26 4 pcs.
87141260 KDT/X 27 4 pcs.
87141262 KDT/X 28 4 pcs.
87141264 KDT/X 29 4 pcs.
87141265 BTG/XL Blindtlle 4 pcs.
87141266 BTG/X Blindtlle groá 4 pcs.
87141267 ATG/XL Adaptertlle 4 pcs.
87141268 ATG/X 4 pcs.
87141270 BTK/X Blindtlle 12 pcs.
87141272 KDT/X 2xASI 4 pcs.
87141274 KDT/X 1xASI 4 pcs.
87141275 KDT/X 2x2 12 pcs.
87141276 KDT/X 4x2 12 pcs.
87141277 KDT/X 2x3 12 pcs.
87141278 KDT/X 4x3 12 pcs.
87141279 KDT/X 2x4 12 pcs.
87141280 KDT/X 4x4 12 pcs.
87141281 KDT/X 2x5 4 pcs.
87141282 KDT/X 4x5 4 pcs.
87141283 KDT/X 2x6 4 pcs.
87141284 KDT/X 4x6 4 pcs.
87141285 KDT/X 2x7 4 pcs.
87141286 KDT/X 4x7 4 pcs.
87141287 KDT/X 2x8 4 pcs.
87141288 KDT/X 4x8 4 pcs.
87141296 KDT/X-USB 1,0m 1 pcs.
87141298 KDT/X-USB 3,0m 1 pcs.
87141412 KDL/H 24/4, black, Set 1 pcs.
87141450 KDL/H 24, black 1 pcs.
87141452 KDL/H 24/4, black 1 pcs.
87141454 KDL/H 24/3, black 1 pcs.
87141456 KDL/H 16/3, black 1 pcs.
87141458 KDL/H 16/8, black 1 pcs.
87141460 KDL/H 16/2, black 1 pcs.
87141462 KDL/H 1/6, black 1 pcs.
87141464 KDL/H M50, black 1 pcs.
87141610 KDL/D-mono 1 M25, black 5 pcs.
87141636 KDL/D-mono 1 M40, black 5 pcs.
87171010 KDL 16/2 1 pcs.
87171012 KDL 16/4 1 pcs.
87171014 KDL 24/3 1 pcs.
87171016 KDL 24/5 1 pcs.
87171017 KDL 2/10 1 pcs.
87171018 KDL 3/15 1 pcs.
87171020 KDL 16/2-EMV 1 pcs.
87171022 KDL 16/4-EMV 1 pcs.
87171024 KDL 24/3-EMV 1 pcs.
87171026 KDL 24/5-EMV 1 pcs.
87171027 KDL 2/10-EMV 1 pcs.
87171032 KD/SG-16/3 1 pcs.
87171034 KD/SG-24/4 1 pcs.
87171050 KDL 16/2 grey 1 pcs.
87171052 KDL 16/4 grey 1 pcs.
87171054 KDL 24/3 grey 1 pcs.
87171056 KDL 24/5 grey 1 pcs.
87171057 KDL 2/10 grey 1 pcs.
87171144 KD/AG-24 1 pcs.
87171210 BTK 17 10 pcs.
87171212 KDT/Z 3 10 pcs.
87171214 KDT/Z 4 10 pcs.
87171216 KDT/Z 5 10 pcs.
87171218 KDT/Z 6 10 pcs.
87171220 KDT/Z 7 10 pcs.
87171222 KDT/Z 8 10 pcs.
87171224 KDT/Z 9 10 pcs.
87171226 KDT/Z 10 10 pcs.
87171228 KDT/Z 11 10 pcs.
87171230 KDT/Z 12 10 pcs.
87171232 KDT/Z 13 10 pcs.
87171234 KDT/Z 14 10 pcs.
87171236 KDT/Z 15 10 pcs.
87171238 KDT/ASI 10 pcs.
87171410 BTG 32 10 pcs.
87171412 KDT/Z 16 10 pcs.
87171414 KDT/Z 17 10 pcs.
87171416 KDT/Z 18 10 pcs.
87171418 KDT/Z 19 10 pcs.
87171420 KDT/Z 20 10 pcs.
87171422 KDT/Z 21 10 pcs.
87171424 KDT/Z 22 10 pcs.
87171426 KDT/Z 23 10 pcs.
87171428 KDT/Z 24 10 pcs.
87171430 KDT/Z 25 10 pcs.
87171432 KDT/Z 26 10 pcs.
87171434 KDT/Z 27 10 pcs.
87171436 KDT/Z 28 10 pcs.
87171610 ATG 10 pcs.
87171620 BP 16 10 pcs.
87171622 BP 24 10 pcs.
87171624 BP/N 24 1 pcs.
87171626 BP/N 24 Blindplatte TPE 1 pcs.
87171812 KDT/Z-EMV 03 10 pcs.
87171814 KDT/Z-EMV 04 10 pcs.
87171816 KDT/Z-EMV 05 10 pcs.
87171818 KDT/Z-EMV 06 10 pcs.
87171820 KDT/Z-EMV 07 10 pcs.
87171822 KDT/Z-EMV 08 10 pcs.
87171824 KDT/Z-EMV 09 10 pcs.
87171826 KDT/Z-EMV 10 10 pcs.
87171828 KDT/Z-EMV 11 10 pcs.
87171830 KDT/Z-EMV 12 10 pcs.
87171832 KDT/Z-EMV 13 10 pcs.
87171834 KDT/Z-EMV 14 10 pcs.
87171836 KDT/Z-EMV 15 10 pcs.
87172012 KDT/Z-EMV 16 10 pcs.
87172014 KDT/Z-EMV 17 10 pcs.
87172016 KDT/Z-EMV 18 10 pcs.
87172018 KDT/Z-EMV 19 10 pcs.
87172020 KDT/Z-EMV 20 10 pcs.
87172022 KDT/Z-EMV 21 10 pcs.
87172024 KDT/Z-EMV 22 10 pcs.
87172026 KDT/Z-EMV 23 10 pcs.
87172028 KDT/Z-EMV 24 10 pcs.
87172030 KDT/Z-EMV 25 10 pcs.
87172032 KDT/Z-EMV 26 10 pcs.
87172034 KDT/Z-EMV 27 10 pcs.
87172036 KDT/Z-EMV 28 10 pcs.
87172040 ATG-EMV groá 10 pcs.
87172210 SDT/Z 7 10 pcs.
87172212 SDT/Z 9 10 pcs.
87172214 SDT/Z 11 10 pcs.
87172216 SDT/Z 16 10 pcs.
87172218 SDT/Z 21 10 pcs.
87172808 ATG/M, Adaptertlle groá 10 pcs.
87172810 BTG/N 32 Blindtlle groá 10 pcs.
87172838 KDT/ZN 29 10 pcs.
87173004 KDL/S 16 1 pcs.
87173030 KDL/S-K 24 Kabeldurchfhrungsleiste, sw 1 pcs.
87173032 KDL/S-G 24 Kabeldurchfhrungsleiste, sw 1 pcs.
87173034 KDL/S-K 24/4 Kabeldurchfhrungsleiste sw 1 pcs.
87173036 KDL/S-G 24/2 Kabeldurchfhrungsleiste sw 1 pcs.
87173038 KDL/S-G-K 24/3 Kabeldurchfhrungsl., sw 1 pcs.
87174250 SDT/ZE 7 10 pcs.
87174252 SDT/ZE 9 10 pcs.
87174254 SDT/ZE 11 10 pcs.
87174256 SDT/ZE 16 10 pcs.
87174258 SDT/ZE 21 10 pcs.
87175214 KDT/Z 2x4 10 pcs.
87175218 KDT/Z 2x6 10 pcs.
87175250 KDT/Z 2x3-4 10 pcs.
87175252 KDT/Z 2x4-5 10 pcs.
87175254 KDT/Z 2x5-6 10 pcs.
87175256 KDT/Z 2x6-7 10 pcs.
87175402 KDT/S-K Blind, black 1 pcs.
87175404 KDT/S-G Blind, black 1 pcs.
87175406 KDT/S-K 1x23,5 , black 1 pcs.
87176010 KDL/M M32, black 5 pcs.
87176040 KDL/M M50, black 5 pcs.
87176110 KDL-Jumbo 1, black 1 pcs.
87176120 KDL-Jumbo 2, black 1 pcs.
87176210 BT-Jumbo 1 pcs.
87176212 KDT/Z-Jumbo 30-35 1 pcs.
87176214 KDT/Z-Jumbo 35-40 1 pcs.
87176216 KDT/Z-Jumbo 40-45 1 pcs.
87176218 KDT/Z-Jumbo 45-50 1 pcs.
87176220 KDT/Z-Jumbo 50-55 1 pcs.
87176222 KDT/Z-Jumbo 55-60 1 pcs.
87176224 KDT/Z-Jumbo 60-65 1 pcs.
87191132 KD/AG-16H 1 pcs.
87191134 KD/AG-24H 1 pcs.
87201006 KAF/NI 100 1 pcs.
87201010 KAF 11 1 pcs.
87201014 KAF 75 1 pcs.
87201018 KAF 140 1 pcs.
87201060 SK 3-8 10 pcs.
87201062 SK 4-13,5 10 pcs.
87201064 SK 10-20 10 pcs.
87201066 SK 15-32 10 pcs.
87201070 SK-MF 10 pcs.
87201240 KAF/SF-50 EMV 1 pcs.
87201242 KAF/SF-83 EMV 1 pcs.
87201244 KAF/SF-116 EMV 1 pcs.
87201248 KAF/SF-180 EMV 1 pcs.
87201250 KAF/DC-50 EMV 1 pcs.
87201252 KAF/DC-83 EMV 1 pcs.
87201254 KAF/DC-116 EMV 1 pcs.
87201258 KAF/DC-180 EMV 1 pcs.
87201414 KAF/K-75 EMV 1 pcs.
87201418 KAF/K-140 EMV 1 pcs.
87252410 KDL-AB 16/2-EMV 1 pcs.
87252412 KDL-AB 16/4-EMV 1 pcs.
87252414 KDL-AB 24/3-EMV 1 pcs.
87252416 KDL-AB 24/5-EMV 1 pcs.
87252420 KDL/N-AB 16 /5-EMV Oberteil 1 pcs.
87252422 KDL/N-AB 16 /5-EMV Unterteil 1 pcs.
87252424 KDL/N-AB 16 /8-EMV 1 pcs.
87252426 KDL/N-AB 24 /4-EMV Oberteil 1 pcs.
87252428 KDL/N-AB 24/4-EMV Unterteil 1 pcs.
87252430 KDL/N-AB 24/7-EMV Oberteil 1 pcs.
87252432 KDL/N-AB 24/7-EMV Unterteil 1 pcs.
87252434 KDL/N-AB 24/10-EMV Oberteil 1 pcs.
87252436 KDL/N-AB 24/10-EMV Unterteil 1 pcs.
87252438 KDL-AB 24/6-EMV 1 pcs.
87301030 KDP/R M50/04 1 pcs.
87301031 KDP/R-KGM M50/04 1 pcs.
87301032 KDP/R M50/06 1 pcs.
87301033 KDP/R-KGM M50/06 1 pcs.
87301034 KDP/R M50/08 1 pcs.
87301035 KDP/R-KGM M50/08 1 pcs.
87301036 KDP/R-KGM M50/06, black, VE 25 25 pcs.
87301038 KDP/R M50/31 1 pcs.
87301039 KDP/R-KGM M50/31 1 pcs.
87301040 KDP/R M63/08 1 pcs.
87301041 KDP/R-KGM M63/08 1 pcs.
87301042 KDP/R M63/13 1 pcs.
87301043 KDP/R-KGM M63/13 1 pcs.
87301044 KDP/R M63/19 1 pcs.
87301045 KDP/R-KGM M63/19 1 pcs.
87301048 KDP/R M63/46 1 pcs.
87301049 KDP/R-KGM M63/46 1 pcs.
87301076 KDP 24/10/02, black 1 pcs.
87301078 KDP 24/14/02, black 1 pcs.
87301080 KDP 24/15/02, black 1 pcs.
87301082 KDP 24/17/02, black 1 pcs.
87301084 KDP 24/20/02, black 1 pcs.
87301086 KDP 24/21/02, black 1 pcs.
87301098 KDP/H 48 1 pcs.
87301108 KDP/N 24/10, black 1 pcs.
87301110 KDP/N 24/11, black 1 pcs.
87301120 KDP/N 24/12, black 1 pcs.
87301130 KDP/N 24/13, black 1 pcs.
87301140 KDP/N 24/14, black 1 pcs.
87301150 KDP/N 24/17, black 1 pcs.
87301151 KDP/N 24/17-1, black 1 pcs.
87301160 KDP/N 24/22, black 1 pcs.
87301161 KDP/N 24/22 black, (VE=100) 100 pcs.
87301170 KDP/N 24/23, black 1 pcs.
87301180 KDP/N 24/29, black 1 pcs.
87301182 KDP/N 24/29, black, offen, (VE=100) 100 pcs.
87301190 KDP/N 24/80, black 1 pcs.
87301301 KDP/X 24/3 black 1 pcs.
87301305 KDP/X 24/10 black 1 pcs.
87301310 KDP/E 24/11 black 1 pcs.
87301315 KDP/X 24/11 black 1 pcs.
87301320 KDP/E 24/12 black 1 pcs.
87301325 KDP/X 24/12 black 1 pcs.
87301330 KDP/E 24/13 black 1 pcs.
87301335 KDP/X 24/13 black 1 pcs.
87301340 KDP/E 24/14 black 1 pcs.
87301341 KDP/E 24/14 VE 100, black 100 pcs.
87301345 KDP/X 24/14 black 1 pcs.
87301350 KDP/E 24/17 black 1 pcs.
87301351 KDP/E 24/17-1 black 1 pcs.
87301352 KDP/E 24/17-1 VE 100, black 100 pcs.
87301353 KDP/E 24/17 VE 100, black 100 pcs.
87301355 KDP/X 24/17 black 1 pcs.
87301356 KDP/X 24/17-1 black 1 pcs.
87301360 KDP/E 24/22 black 1 pcs.
87301361 KDP/E 24/22 VE 100, black 100 pcs.
87301365 KDP/X 24/22 black 1 pcs.
87301370 KDP/E 24/23 black 1 pcs.
87301371 KDP/E 24/23 VE 100, black 100 pcs.
87301375 KDP/X 24/23 black 1 pcs.
87301380 KDP/E 24/29 black 1 pcs.
87301381 KDP/E 24/29 VE 100, black 100 pcs.
87301385 KDP/X 24/29 black 1 pcs.
87301398 KDP/X 24/19 black 1 pcs.
87301399 KDP/X 24/22-1 black 1 pcs.
87302010 KDP/F 24-14 black 1 pcs.
87302020 KDP/F 24-22 black 1 pcs.
87302030 KDP/F 24-multi black 1 pcs.
87302040 KDP/F 24-28 black 1 pcs.
87302050 KDP/F 24-46 black 1 pcs.
87302070 KDPR/F 40/multi black 5 pcs.
87302072 KDPR/F 40/8 black 5 pcs.
87302210 KDZL 24-14 black 5 pcs.
87302220 KDZL 24-22 black 5 pcs.
87302240 KDZL 24-28 black 5 pcs.
87302250 KDZL 24-46 black 5 pcs.
87401010 KDM M16 50 pcs.
87401012 KDM M20 50 pcs.
87401014 KDM M25 50 pcs.
87401016 KDM M32 50 pcs.
87401020 KDM/G M12 grey 50 pcs.
87401022 KDM/G M16 grey 50 pcs.
87401024 KDM/G M20 grey 50 pcs.
87401026 KDM/G M25 grey 50 pcs.
87401028 KDM/G M32 grey 50 pcs.
87401030 KDM/G M40 grey 25 pcs.
87401032 KDM/G M50 grey 10 pcs.
87401050 KDM/F M16 50 pcs.
87401052 KDM/F M20 50 pcs.
87401054 KDM/F M25 50 pcs.
87401056 KDM/F M32 50 pcs.
87601002 SC-EMV 1,5 - 3 25 pcs.
87601004 SC-EMV 3 - 6 25 pcs.
87601006 SC-EMV 6 - 8 25 pcs.
87601008 SC-EMV 8 - 11 25 pcs.
87601010 SC-EMV 11 - 16 25 pcs.
87601012 SC-EMV 17 - 22 25 pcs.
87601014 SC-EMV 23 - 29 25 pcs.
87601020 MSC-EMV 3 - 12 25 pcs.
87601022 MSC-EMV 7 - 18 25 pcs.
87601030 MFZ-EMV 10 pcs.
87601034 DCS-EMV 1,5 - 3 10 pcs.
87601035 DCSZ-EMV 1,5 - 3 10 pcs.
87601036 DCS-EMV 3 - 6 10 pcs.
87601037 DCSZ-EMV 3 - 6 10 pcs.
87601038 DCS-EMV 6 - 8 10 pcs.
87601039 DCSZ-EMV 6 - 8 10 pcs.
87601040 SFZ-EMV 10x3 10 pcs.
87601042 SF-EMV 10x3 10 pcs.
87601044 MCS-EMV 3 - 12 10 pcs.
87601045 MCSZ-EMV 3 - 12 10 pcs.
87601046 MCS-EMV 7 - 18 10 pcs.
87601047 MCSZ-EMV 7 - 18 10 pcs.
87601052 SCF-EMV 1,5 - 3 10 pcs.
87601054 SCF-EMV 3-6 10 pcs.
87601056 SCF-EMV 6-8 10 pcs.
87601058 SCF-EMV 8-11 10 pcs.
87601060 SCF-EMV 11-16 10 pcs.
87601062 SCF-EMV 17-22 10 pcs.
87601064 SCF-EMV 23-29 10 pcs.
87601066 SCF-EMV 30-37 10 pcs.
87601070 MSCF-EMV 3 - 12 10 pcs.
87601071 MSCFZ-EMV 3 - 12 10 pcs.
87601072 MSCF-EMV 7 - 18 10 pcs.
87601073 MSCFZ-EMV 7 - 18 10 pcs.
87601074 SCFZ-EMV 1,5 - 3 10 pcs.
87601075 SCFZ-EMV 3 - 6 10 pcs.
87601076 SCFZ-EMV 6 - 8 10 pcs.
87601077 SCFZ-EMV 8 - 11 10 pcs.
87601078 SCFZ-EMV 11 - 16 10 pcs.
87601079 SCFZ-EMV 17 - 22 10 pcs.
87601080 DFZ-EMV 4 10 pcs.
87601082 DF-EMV 4 10 pcs.
87601084 DFZ-EMV 5 10 pcs.
87601086 DF-EMV 5 10 pcs.
87601087 DFZ-EMV 6 10 pcs.
87601090 RFZ-EMV 12x4 5 pcs.
87601092 RFZ-EMV 12x5 5 pcs.
87602010 SKS-EMV 2 - 5 10 pcs.
87602012 SKS-EMV 3 - 8 10 pcs.
87602014 SKS-EMV 3 - 14 10 pcs.
87602016 SKS-EMV 3 - 20 10 pcs.
87602018 SKS-EMV 5 - 28 10 pcs.
87621010 SB 12 50 meter
87621012 SB 50 100 meter
87621014 SB 100 50 meter
87621022 SB 50 black 100 meter
87621024 SB 100 black 50 meter
87621050 SBF 12 50 meter
87621052 SBF 50 100 meter
87621054 SBF 100 50 meter
87621210 SB 50 yellow 100 meter
87621212 SB 100 yellow 50 meter
87621250 SB 50 orange 100 meter
87621252 SB 100 orange 50 meter
87621410 BN 1 500 pcs.
87621412 BN 2 500 pcs.
87621414 BN 3 1000 pcs.
87641010 BNW 1 1 pcs.
87641012 BNW 2 1 pcs.
87641014 BNW 3 1 pcs.
87661002 MMH unbeschriftet red 1 pcs.
87661006 MMH-Z unbeschriftet red 1 pcs.
87661210 KB 15 white 1000 pcs.
87661214 KB 20 white 1000 pcs.
87661218 KB 22 white 1000 pcs.
87661222 KB 25 white 1000 pcs.
87661226 KB 30 white 1000 pcs.
87661230 KB 45 white 1000 pcs.
87661234 KB 50 white 1000 pcs.
87661238 KB 55 white 1000 pcs.
87661242 KB 75 white 100 pcs.
87661246 KB 100 white 100 pcs.
87661248 KB 110 white 100 pcs.
87661251 KB 15 black 1000 pcs.
87661252 KB 20 black 1000 pcs.
87661254 KB 22 black 1000 pcs.
87661256 KB 25 black 1000 pcs.
87661258 KB 28 black 100 pcs.
87661260 KB 30 black 1000 pcs.
87661262 KB 45 black 1000 pcs.
87661264 KB 50 black 1000 pcs.
87661266 KB 55 black 1000 pcs.
87661268 KB 75 black 100 pcs.
87661270 KB 100 black 100 pcs.
87661272 KB 110 black 100 pcs.
87661326 KB 55 PP green 100 pcs.
87661802 KB-fix 10-V2, black 25 meter
87661804 KB-fix 16-V2, black 25 meter
87661806 KB-fix 20-V2, black 25 meter
87661808 KB-fix 25-V2, black 25 meter
87663001 cablequick © KDP 120/2, ALU 1 pcs.
87663002 cablequick © KDP 120/2 B, ALU 1 pcs.
87663003 cablequick © KDP 120/2 C, ALU 1 pcs.
87663004 cablequick © KDP 120/17, ALU 1 pcs.
87663005 cablequick © KDP 120/35, ALU 1 pcs.
87663008 BG-FB KDP 70 Busgeh„use mit KDP 1 pcs.
87663010 cablequick © KDP 105/32, Alu 1 pcs.
87663012 cablequick © KDP 105/32, V4A 1 pcs.
87663014 cablequick © KDP 105/15, Alu 1 pcs.
87663016 cablequick © KDP 105/15, V4A 1 pcs.
87663022 cablequick © KDP 90/25, Alu 1 pcs.
87663024 cablequick © KDP 134/34, Alu 1 pcs.
87663026 cablequick © KDP 90/8, Alu 1 pcs.
87663029 cablequick © KDP 90/5, Alu 1 pcs.
87663032 cablequick © KDP 90/28, Alu 1 pcs.
87663034 cablequick © KDP 90/28, V4A 1 pcs.
87663036 cablequick © KDP 90/39+3, Alu 1 pcs.
87663037 cablequick © KDP 90/47, ALU 1 pcs.
87663038 cablequick © KDP 90/39+3, V4A 1 pcs.
87663039 cablequick © KDP 90/47, V4A 1 pcs.
87663056 cablequick © KDP 105/12, Alu 1 pcs.
87663057 cablequick © KDP 105/12, V4A 1 pcs.
87663058 cablequick © KDP 90/55, V4A 1 pcs.
87663060 cablequick © KDP 100/56, V4A 1 pcs.
87663061 cablequick © KDP 100/40, V4A 1 pcs.
87663062 cablequick © KDP 100/30, V4A 1 pcs.
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 

Send Requirement

submit
Folgende Felder bitte unberührt lassen!
Send Requirement